כתבי עת אקדמיים

לימוד ומחקר שפות זרות (כתב עת מרכזי)
ספורות זרה (כתב עת מרכזי)
פורום בינלאומי
לימוד רוסית
לימודי שפה אנגלית
Appendre Le Francais
РУССКИЙ ЯЗЫК/
לימודי רוסית
Germanistische Kulturwissenschaften
סינולוגיה בינלאומית
הוראת שפה סינית באוצות חוץ