תחומי לימוד לתואר שלישי

שפה וספרות אנגלית
שפה וספרות רוסית
שפה וספרות צרפתית
שפה וספרות גרמנית
שפה וספרות יפנית
שפה וספרות ספרדית
שפה וספרות ערבית
שפות וספרויות באירופה
שפות וספרויות באסיה ואפריקה
בלשנות שפות זרות ובלשנות שימושית
ספרות השוואתית ולימודים בין-תרבותיים
לימודי תירגום
לימודי מדיניות ותכנון לשונות
 סינית כשפה זרה
לימודי אסיה ואפריקה
משפטים בינלאומיים ומשילות אזורית
עסקים בינלאומיים ומשילות אזורית
יחסים בינלאומיים ולימודיים אזוריים
תקשורת בינלאומית