ד"ר למדעי הטבע, פרופסור לכלכלה, מנחה לתואר דוקטור

"ר לכלכלת החינוך

ד"ר למשפטים (מדעי המדינה), חוקר

ד"ר לפילוסופיה , פרופסור, מנחה לתואר דוקטור

ד"ר לפילוסופיה , פרופסור, מנחה לתואר דוקטור