דוקטורט בחינוך זר, פרופסור

תואר בחינוך, אוניברסיטת בייג'ין רגילה

דוקטורט בעיתונאות ותקשורת, פרופסור, מורה לדוקטורט

ד"ר למדעי הטבע, פרופסור לכלכלה, מנחה לתואר דוקטור

"ר לכלכלת החינוך

ד"ר למשפטים (מדעי המדינה), חוקר

ד"ר לפילוסופיה , פרופסור, מנחה לתואר דוקטור

ד"ר לפילוסופיה , פרופסור, מנחה לתואר דוקטור