Mga Sentro ng Pananaliksik

NatiPambansang Sentro ng Pananaliksik sa Edukasyong Pang-wikang dayuhan
Sentro ng Pag-aaral sa Sentral at Silangang Europa
Sentro ng Pag-aaral sa Hapon
Sentro ng Pag-aaral sa Britanya
Sentro ng Pag-aaral sa Kanada
NatPambansang Sentro ng Pananaliksik sa Pag-unlad ng Kakayahang Pangwika
Base ng Pag-aaral ng Beijing sa Pagpapalitang Pangkultura at Kultura ng Daigdig
Sentro ng Magkasamang Inobasyon sa Pagpapakilala ng Kulturang Tsino
Sentro ng Pagsusulit at Pagtasa sa mga Wikang Dayuhan
Sentrol ng Pag-aaral ng Kasaysayang Pandaigdig
Sentro ng Pananaliksik ng Beijing sa Hapon
Pambansang Sentro ng Pag-aaral ng Sinolohiya sa Ibayong Dagat
Instituto ng Pag-aaral ng Panitikang Dayuhan
Instituto ng Pag-aaral ng Wikang Dayuhan
Instituto ng Pag-aaral na Pandaigdig
Sentro ng Pag-aaral ng Wika at Kultura ng Daigdig
Sentro ng Pag-aaral sa Diplomasyang Pampubliko
Sentro ng Pananaliksik sa United Nations at mga Organisasyong Pandaigdig
Sentro ng Pag-aaral ng mga Sistemang Pambatas sa Malinis na Pamamahala ng Tsina at mga Bansang Dayuhan
Sentro ng Impormasyon sa Pag-aaral na Pang-Asya sa Daigdig
Instituto ng Pag-aaral sa Mas Mataas na Edukasyon
Sentro ng Pananaliksik ng BFSU sa mga Batas na Pang-edukasyon na Tsino at Dayuhan  
Sentro ng Pananaliksik sa Wika at Kultura ng Aprika
Instituto ng Pananaliksik ng Silk Road
Sentro ng Pananaliksik ng BFSU sa Karapatan sa Pagmamay-ari ng Likhang-isip
Sentrong Zayed ng BFSU para sa Wikang Arabe at Pag-aaral na Islamiko
Sentro para sa Kulturang Aleman
Sentro ng Wikang Ruso
Sentro ng Pag-aaral sa Paglutas sa Alitang Pandaigdig
Sentro ng Pag-aaral sa Batas na Anglo-Amerikano
Base ng BFSU para sa Pagsasanay sa Batas sa labas ng Kampus
Sentro ng BFSU ng Pag-aaral sa Kanada
Sentro ng BFSU para sa Pag-aaral sa Rehiyon ng Wikang Pranses sa Belhika
Sentro ng Pag-aaral sa Quebec
Sentro ng BFSU para sa Pag-aaral sa Switzerland
Sentro ng Pag-aaral sa Wika at Kultura ng Pagsasalin
Sentro ng Relasyong Silanganin at Kanluranin
Sentro ng Pag-aaral na Pangkasarian at Pandaigdig
Sentro ng Pananaliksik sa Ingles na Pangnegosyo
Sentro ng Pag-aaral sa Pangangasiwang Kros-kultural
Sentro ng Pag-aaral na Institusyonal at Industriyal
Sentro ng Pananaliksik sa Organisasyon at Estratehiya ng Bahay-kalakal
Sentro ng Pag-aaral sa Pangangasiwa
Sentro ng Pananaliksik sa Kabuhayan ng Daigdig at Iba’t Ibang Bansa
Instituto ng Pag-aaral sa Pinansya’t Negosyong Pandaigdig
Sentro ng Pag-aaral sa G20
Sentro ng Pananaliksik sa Gitna’t Silangang Europa
Sentro ng Pag-aaral sa Finland
Pambansang Sentro ng Pananaliksik sa Edukasyon ng Wikang Dayuhan sa Internet
Sentro ng Pananaliksik sa Kanlurang Asya’t Aprika
Sentro ng Pananaliksik sa Timog-silangang Asya
Sentro ng Pag-aaral sa ROK at DPRK
Sentro ng Pananaliksik at Pagtuturo ng Wikang Koreano
Sentro ng Pananaliksik sa Timog Asya
Institutong Sirindhorn ng Wika’t Kultura
Malay Research Center
Chinese American Literature Research Center
Center for Linguistics&Applied Linguistics of the School of English and International Studies
Center for English and American Literature
American Studies Center
Center for Translation Studies
British Studies Center
Australian Studies Center
Irish Studies Center
Canadian Studies Center
International Communication Studies Center
Intrer-Cultural Studies Center of the School of English and International Studies,BFSU
Center for Diaspora and Transnational Studies
Faculty development and Research Committee of the School of English and International Studies
Institute of World Economy
Institute of Philosophy and Culture
BFSU Center for Yijing and Confucius Studies
Center for Culture Industry
Information Center for International Chinese Teaching
Center for Comparative Literature and Inter-Cultural Studies
BFSU Research and Development Center for International Chinese Teaching Resources
Research Center for English for Specific Purposes
China-Canada Culture and Education Exchange Center
Sri Lankan Studies Center
Indonesian Studies Center
Center for Latin Language and Culture
Polish Studies Center
Center for Omnimedia Studies
Center for Media Ethics and Policy Research
Mexican Studies Center
Research Center for Francophone Countries and Regions
Center for Nordic Studies
China-Africa Center for Law Studies
Research Center of Contemporary French Literature

No.2 North Xisanhuan Road, Beijing, P.R. China 100089

Office for International Exchange and Cooperation

0086-10-88816715
[email protected] https://international.bfsu.edu.cn/en/
General Administration Office

0086-10-88816215
[email protected]