Programang Pangmaster
Batas na Sibil at Komersyal
Batas Pandaigdig
InteBatas sa Pagmamay-ari ng Likhang-isip
Hudikatura’t Pagtutulungang Hudisyal na Pandaigdig
Mga Sistemang Pulitikal na Tsino at Dayuhan
Siyentipikong Sosyalismo at Pandaigdig na Kilusang Komunista
Pulitikang Pandaigdig
Relasyong Pandaigdig
Diplomasya
Pangangasiwa sa Diplomasyang Publiko
RegPag-aaral na Panrehiyon
Pamamahayag
Komunikasyon
Lingguwistika at Inilapat na Lingguwistika
Wika’t Panitikang Tsino
Sinaunang Panitikang Tsino
Komparatibong Panitikan at Panitikang Pandaigdig
Wika’t Panitikang Ingles
Wika’t Panitikang Ruso
Wika’t Panitikang Pranses
Wika’t Panitikang Aleman
Wika’t Panitikang Hapones
Wika’t Panitikang Espanyol
Wika’t Panitikang Arabe
Wika’t Panitikan ng mga Bansang Eurupeo
Wika’t Panitikang ng mga Bansang Asyano’t Aprikano
Lingguwistikang Dayuhan at Inilapat na Lingguwestika
Komparatibong Panitikan at Pag-aaral na Interkultural
Pagsasalin
Patakaran at Pagpaplanong Pangwika
Pagtuturo ng Wikang Tsino bilang Wikang Dayuhan
Pag-aaral na Panrehiyon ng Asya at Aprika
Batas Pandaigdig at Pangangasiwang Panrehiyon
Negosyong Pandaigdig at Pangangasiwang Panrehiyon
Relasyong Pandaigdig at Pag-aaral na Panrehiyon
Komunikasyong Pandaigdig
Inhinyeriyang Pinansyal at Pangangasiwa sa Panganib
Kalakalang Pandaigdig na at Pangangasiwa sa Pamumuhunan
Lohistikang Pandaigdig at Pangangasiwa sa Kawing ng Suplay
Operasyong Transnasyonal at Pangangasiwa sa Impormasyon
Mga Programang Pangmaster (Digring Propesyonal):
Master ng Pagsasalin at Pagpapakahulugan
Master ng Pagtuturo ng Wikang Tsino bilang Wikang Dayuhan
Master ng Pinansya
Master ng Negosyong Pandaigdig

No.2 North Xisanhuan Road, Beijing, P.R. China 100089

Office for International Exchange and Cooperation

0086-10-88816715
[email protected] https://international.bfsu.edu.cn/en/
General Administration Office

0086-10-88816215
[email protected]