Faculty

Han Zhen

Puno ng CPC BFSU Committee
PhD sa Pilosopiya, Propesor

Peng Long

Presidente
PhD sa Siyensiya, Propesor ng Ekonomiks

Zhao Min

Pangalawang Puno ng CPC BFSU Committee
PhD sa Siyensyang Pang-edukasyon

Yan Guohua

Pangalawang Presidente
PhD sa Education Economics

Jiang Xufan

Pangalawang Puno ng CPC BFSU Committee (nanunungkulan din bilang Puno ng Magkasanib na Komite sa Inspeksyon)
Research Fellow

Jia Dezhong

Pangalawang Presidente
PhD sa Abogasya (Siyensyang Pulitikal), Research Fellow

Jia Wenjian

Pangalawang Presidente
PhD sa Pilosopiya, Propesor

Sun Youzhong

Pangalawang Presidente
PhD, Propesor

No.2 North Xisanhuan Road, Beijing, P.R. China 100089