Programang Doktoral

Wika’t Panitikang Ingles
Wika’t Panitikang Ruso
Wika’t Panitikang Pranses
Wika’t Panitikang Aleman
Wika’t Panitikang Hapones
Wika’t Panitikang Espanyol
AraWika’t Panitikang Arabe
Wika’t Panitikan ng mga Bansang Eurupeo
Wika’t Panitikang ng mga Bansang Asyano’t Aprikano
Lingguwistikang Dayuhan at Inilapat na Lingguwistika
Komparatibong Panitikan at Pag-aaral na Interkultural
Pagsasalin
Patakaran at Pagpaplanong Pangwika
Pagtuturo ng Wikang Tsino bilang Wikang Dayuhan
Pag-aaral na Panrehiyon ng Asya at Aprika
Batas Pandaigdig at Pangangasiwang Panrehiyon
Negosyong Pandaigdig at Pangangasiwang Panrehiyon
Relasyong Pandaigdig at Pag-aaral na Panrehiyon
Komunikasyong Pandaigdig

No.2 North Xisanhuan Road, Beijing, P.R. China 100089

Office for International Exchange and Cooperation

0086-10-88816715
[email protected] https://international.bfsu.edu.cn/en/
General Administration Office

0086-10-88816215
[email protected]