Seremonya ng pagtatapos para sa mga undergraduate, idinaos ng BFSU

Idinaos ng Unibersidad ng Pag-aaral na Panlabas ng Beijing (BFSU) ang seremonya ng pagtatapos para sa 1,372 undergraduate, noong ika-28 ng Hunyo, 2018. Natanggap din nila ang diploma sa nasabing seremonya.

Animnapung (60) estudyante ang ginawaran bilang “Bukod-tanging Estudyante ng Beijing” at 121 estudyante naman ang ginawaran bilang “Bukod-tanging Estudyante ng BFSU.”

No.2 North Xisanhuan Road, Beijing, P.R. China 100089

Office for International Exchange and Cooperation

0086-10-88816715
[email protected] https://international.bfsu.edu.cn/en/
General Administration Office

0086-10-88816215
[email protected]