Seremonya ng pagtatapos para sa mga graduate student, idinaos ng BFSU

Ang seremonya ng pagtatapos para sa mga graduate student ay idinaos ng Unibersidad ng Pag-aaral na Panlabas ng Beijing (BFSU) noong ika-27 ng Hunyo, 2018.

Walong daa’t tatlumpung (830) graduate student ang nagkompleto ng kanilang pag-aaral sa BFSU sa taong 2018.

 

No.2 North Xisanhuan Road, Beijing, P.R. China 100089

Office for International Exchange and Cooperation

0086-10-88816715
[email protected] https://international.bfsu.edu.cn/en/
General Administration Office

0086-10-88816215
[email protected]