Kasunduang Pangkooperasyon ng BFSU at CIE, nilagdaan

Noong ika-6 ng Hunyo, nilagdaan ng BFSU at Cambridge International Examinations (CIE) ang kasunduang pangkooperasyon sa seremonya na idinaos sa BFSU. Sa ngalan ng magkabilang panig, lumagda sa kasunduan sina Presidente Peng Long ng BFSU at Michael O’Sullivan, Punong Tagapagpaganap ng CIE. Pinasinayaan din nila ang A-Level Centre sa BFSU.

我校与剑桥国际考试委员会签署合作伙伴协议配图

Dahil sa bagong lagdang kasunduan, ang BFSU ang naging unang unibersidad ng Tsina na nakipagtuwang sa CIE. Bilang katuwang ng CIE, ang BFSU ay inawtorisahang aprubahan ang mga CIE associate school, at makipagtulungan sa CIE at nasabing mga paaralan para ibayo pang pasulungin ang pagpapalitang may kinalaman sa pandaigdig na kurso, pagsasanay sa guro at kooperasyon sa pagitan ng mga paaralan.

No.2 North Xisanhuan Road, Beijing, P.R. China 100089