Seremonya ng pagtatapos para sa mga undergraduate, idinaos ng BFSU

Idinaos ng Unibersidad ng Pag-aaral na Panlabas ng Beijing (BFSU) ang seremonya ng pagtatapos para sa 1,372 undergraduate, noong ika-28 ng Hunyo, 2018. Natangga...Read More

Seremonya ng pagtatapos para sa mga graduate student, idinaos ng BFSU

Ang seremonya ng pagtatapos para sa mga graduate student ay idinaos ng Unibersidad ng Pag-aaral na Panlabas ng Beijing (BFSU) noong ika-27 ng Hunyo, 2018. Wa...Read More