درباره دانشگاه BFSU
درباره دانشگاه BFSU
منابع
رهبران

درباره دانشگاه BFSU

2019年04月15日


شرح مختصری از دانشگاه مطالعات زبانهای خارجی پکن

دانشگاه مطالعات زبانهای خارجی پکن در منطقه “های دیان” واقع درغرب رینگ سوم شهر پکن قرار دارد، در هر دو طرف خیابان رینگ سوم،به پردیس های شرقی و غربی تقسیم می شود. دانشگاه BFSU زیر نظر مستقیم وزارت آموزش و پرورش، پلتفرم نو آوری شعبه ی برتر پروژه 985 که زیر مجموعه ای از 211 پروژه ملی است،و یکی از دانشگاه های کلیدی چین است که در حال حاضر دارای دیرینه ترین تاریخ، زیاد ترین زبان ها ودارای سطوح کامل آموزشی است.

دانشگاه مطالعات زبان های خارجی پکن در سال 1941 تأسیس شد و به نام دانشکده زبان روسی نامیده می شد که زیر نظر دانشگاه مقاومت در برابر تجاوز ژاپن که شعبه ی سوم از دانشکده ی امور نظامی و سیاسی چین بود. بعدا به دانشگاه مطالعات خارجی” یان ان” تبدی شد، و تحت کمیته مرکزی حزب کمونیست چین بود. بعد از تأسیس جمهوری خلق چین، دانشگاه زیر نظر وزارت امور خارجه اداره می شد. در سال 1954 نام دانشگاه به انستیتوی مطالعات خارجی پکن تغییر یافت. در سال 1959 با دانشکده زبان روسی پکن ادغام شد. از سال 1980 تا کنون زیر نظر وزارت آموزش و پرورش چین اداره می شود. و در سال 1994 رسما به نام دانشگاه مطالعات زبان های خارجی پکن تغییر نام پیدا کرد. در حال حاظر، در این دانشگاه 98 زبان خارجی ارائه می شود وتعدادی از رشته هایی که در این دانشگاه تدریس می شوندعبارت اند از زبان و ادبیات خارجی، زبان و ادبیات چین، روزنامه نگاری و ارتباطات، علم سیاست، حقوق، علم مدیریت وعلوم مهندسی به فارغ التحصیلان این رشته ها تا درجه دکتری،مدرک آکادمی و دانشگاهی اعطاء می شود.

در مدت 74 سال سابقه تدریس، دانشگاه مطالعات زبان های خارجی پکن درارتباط نزدیک با نیازهای توسعه ی ملی، با کشور چین همکاری می کند. تئوری این دانشگاه “خارجی ، ویژه، برتری “است وسخن معنوی این دانشگاه ” بهره گیری از علوم مختلف برای خودسازی و اخلاق ” است. مرکزی برای پرورش افراد مستعد در رابطه با امور خارجی است که شامل زمینه های مختلف: علوم سیاسی، ترجمه، بازرگانی، روزنامه نگاری، حقوق، امور مالی و غیره است. بیش از90000 شخص مستعد مربوط به امور خارجی را تربیت کرده است و بیشتر فارغ التحصیلان این دانشگاه در وزارت امور خارجه چین اشتغال به کار دارند. در بین آنها بیش از 400 سفیر و 1000 رایزان هستند. همچنین دانشگاه مطالعات زبان های خارجی پکن موفق به کسب عنوان “مهد دیپلمات جمهوری” نیز شده است.
آدرس:پکن، منطقۀ های دیان،٢ خیابان سی سان هوان بی لو، دانشگاه مطالعات زبان

ادارۀ روابط و همکاری های بین المللی

ادارۀ موسسه آموزشی کنفوسیوس

ادارۀ دانشجویان خارجی

ادارۀ دانشجویان خارجی

Copyright@BFSU.Support by ITC