دانشکده ی مارکسسیم

دانشکده ی مارکسسیم در ...

موسسه تحقیقاتی راه ابریشم

موسسه تحقیقاتی راه ابر...

مرکز تحقیقات تاریخ جهان

مرکز تحقیقات تاریخ جها...

دانشکده ی آموزش پیوسته ی اینترنتی

دانشکده ی آموزش پیوسته...

مرکزتحقیقات هنر

مرکزتحقیقات هنردر سال ...

مرکزتحقیقات فرهنگ بین المللی چین

مرکزتحقیقات فرهنگ بین ...

مرکز تحقیقات آموزش زبان ژاپنی پکن

مرکز تحقیقات آموزش زبا...

بخش پژوهش و آموزش تربیت بدنی

بخش پژوهش وآموزش تربیت...

دانشکده ی زبان انگلیسی کاربردی تخصصی

دانشکده ی زبان انگلیسی...

دانشکده ی زبان و ادبیات عرب

رشته ی تخصصی زبان و اد...

گروه زبان فرانسه

گروه  زبان فرانسه ی دا...

گروه زبان آلمانی

زبان آلمانی از سال 195...

دانشکده ی زبان ژاپنی

دانشکده ی زبان ژاپنی د...

دانشکده ی زبان و ادبیات چینی

دانشکده ی زبان و ادبیا...

دانشکده ی مارکسسیم

دانشکده ی مارکسسیم در ...

دانشکده ی مترجمی پیشرفته

دانشکده ی مترجمی پیشرف...

دانشکده ی آسیا آفریقا

دانشکده ی آسیا آفریقا ...

دانشکده ی فرهنگ و زبانهای اروپا

دانشکده ی فرهنگ و زبان...

گروه علوم یوتری

علوم یوتراز سال 1990  ...

دانشکده ی روابط بین الملل

دانشکده ی روابط بین ال...

دانشکده ی زبان روسی

دانشکده ی زبان روسی از...

دانشکده ی حقوق

دانشکده حقوق دانشگاه م...

دانشکده ی زبان انگلیسی

دانشکده ی زبان انگلیسی...

دانشکده ی تجارت بین الملل

دانشکده ی تجارت بین ال...