منابع

در باره ی دانشگاه  در سال 1941 میلادی تاسیس شده است
آموزش و پرورش افراد توانمند تعداد 4965 دانشجو درمقطع کارشناسی

دانشجویان در مقطع کارشناسی ارشد و دکترا به تعداد 2995 نفر هستند.(تعداد دانشجو در مقطع دکترا  427 نفر؛تعداد دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد  2132 نفر)

تعداد دانشجویان خارجی 1410 نفر است.

51% دانشجو ها در گروه زبان های غیر رایج در دوره ی کارشناسی  به خارج از کشور برای تحصیل

کسب رتبه 3 در استخدام و رقابت میان ” فارغ التحصیلان دانشگاه های چین در سال 2015 “

درباره تعداد اساتید 1281 نفر (کارکنان موجود در سیستم اداره دانشگاه )
مجموع تعداد اساتید 680 نفر
استاد 351 نفر (استاد یار229؛ استاد 122)
بیش از 150اساتید خارجی از46 کشور مختلف
آموزشی تعداد 22 دانشکده
تعداد 78 گروه کارشناسی
چهار (4)رشته مهم و کلیدی کشور
تعداد زبانهای خارجی در حال تدریس 72زبان
زبانهای کشورهای اروپایی 10 زبان
تعداد 25 زبانی که در سراسر چین تنها در این دانشگاه آموزش داده می شود
نسبت استاد با دانشجو 1:11 (هر یازده دانشجو یک استاد)
چهل و چهار (44) مجوز رتبه کارشناسی ارشد
نوزده (19) مجوز رتبه دکترا
یک (1) مجوز رتبه فوق دکترا
علوم و تحقیقات یکی ازمراکز مهم و اساسی برای پژوهشی های علوم اجتماعی و علوم انسانی در بین همه کالج ها و دانشگاه های وزارت آموزش و پرورش
چهار (4) پایگاه آموزشی برای مطالعات منطقه و کشورهای دیگر
یکی از مراکز مطالعات و پژوهش های زبان در کشور
یکی از مراکز مهم و اساسی برای پژوهش های فلسفی و علوم اجتماعی در شهر پکن
انتشار 10 مجله تخصصی بطور منظم (3 مجله دارای رتبه ی بالای علمی است)
تبادل و همکاری های بین المللی همکاری با بیش از 521 موسسه کنفسیوس در سراسر جهان
ایجاد همکاری و تبادل با بیش از 400 سازمان فرهنگی – پژوهشی از 88 کشور
مساحت زیربنای محیط دانشگاه 46336(مترمربع)
نگهداری بیش از 1264000نسخه کتاب (که 656000 نسخه از آن شامل کتابهای خارجی است)