دانشگاه زبانهای خارجی پکن  دوره های زبان پشتو را راه اندازی کرد

2016-11-18 11:11:08
 新增语种新闻配图
دانشگاه زبانهای خارجی پکن  دوره های زبان پشتو را راه اندازی کرد به تازگی یک دوره  انتخابی زبان پشتو به همه  دانشجویان دانشگاه زبانهای خارجی پکن  ارائه شده است . دانشجویان این دوره از دانشکده های مختلف دانشگاه زبانهای خارجی پکن  شامل دانشکده مطالعات آسیایی و آفریقایی ، دانشکده مطالعات بین المللی و انگلیسی  و گروه  ژاپنی هستند . این دوره توسط پروفسور ژانگ مینگ از رادیو بین المللی چین تدریس می شود.
پشتو یک زبان ایران شرقی است و به خانواده هند و اروپایی تعلق دارد . این زبان توسط  پشتون ها تکلم می شود و یکی از دو زبان رسمی افغانستان است. در پشتو از  الفبای پشتو استفاده می شود که شکلی  تغییر یافته از حروف الفبای عربی است.