مرکز تحقیقات آموزش زبان ژاپنی پکن

2016-05-11 16:05:05

مرکز تحقیقات آموزش زبان ژاپنی پکن با نام اختصاری ( مرکز تحقیقات ژاپن) در سال 1985 تاسیس شد. با حمایت و  هدایت بخش بودجه ی مبادلات بین المللی ژاپن و وزارت آموزش و پرورش ، دوره ی  سی ساله ی درخشانی را گذرانده است و برای کشور به پرورش بیش از 1000 دانشجوی کارشناسی ارشد، دکترا و استادیار در سطوح بالا و محقق در زمینه ی آموزش ژاپنی در سطح عالی نموده است.

مرکز تحقیقات  ژاپن سازمانی است که دارای حق اعطای مدرک دکترا و کارشناسی ارشد می باشد، مرکز مهم علمی آموزشی وزارت آموزش و پرورش و شهر پکن و همچنین پایگاه پژوهشی مطالعات تطبیقی کشوری و منطقه ای وزارت آموزش و پرورش می باشد. این مرکز دارای 26 نفر پرسنل که در میان آنها 9 نفر استاد ، 3 دانشیار و 2 نفر استادیار می باشد. دارای شش گرایش پژوهشی از جمله: زبان ژاپنی، آموزش زبان ژاپنی، ادبیات ژاپنی،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                فرهنگ ژاپنی، علوم اجتماعی ژاپن، اقتصاد ژاپن می باشد و دارای 109 دانشجوی کارشناسی ارشد و یک دانشجوی خارجی دو زبانه و 47 نفر دانشجوی مقطع دکترا و یک دانشجوی پست دکترا و دو نفر کارشناس عالی و یک نفر استاد تحصیلات تکمیلی می باشد.

مرکز تحقیقات ژاپن روش همکاری و بهره برداری مشترک چین و ژاپن را اتخاذ کرده است. بنیاد ارتباطات بین المللی ژاپن هر ساله تعدادی از اساتید و کارشناسان معروف ژاپنی را  برای سخنرانی دراین مرکز به چین اعزام می کند. مرکز با یک استاد مدعو و استخدام کارشناسان رده اول داخلی برای امر تدریس سیستم خود را بنا نهاده است.

مرکز تحقیقات ژاپن همچنین با دانشگاه توکیو، دانشگاه کوبه و دانشگاه اوکایامای ژاپن قرارداد همکاری اعطای درجه ی کارشناسی ارشد دو رشته ای را داراست و  همزمان با 23 موسسه و سازمانهای تحقیقاتی از جمله، دانشگاه توکیو،  دانشگاه اوکانومایزوOchanomizu ، دانشگاه واسدا، موسسه تحقیقاتی ملی زبان ژاپن، مرکز داده های پژوهشی ادبیات کشور، دانشگاه میه(mieh)، دانشگاه ناگویا(Nagoya University)،دانشگاه شین شو(Shinshu) توافق نامه ی همکاری امضاء نموده است.

کتابخانه ی مرکز تحقیقات ژاپن در حال حاضر دارای170هزار جلد کتاب چینی و ژاپنی می باشد که از لحاظ کیفی و کمی جزء اولین کتابخانه در کل کشور می باشد. از