گروه علوم یوتری

2016-05-11 16:05:27

علوم یوتراز سال 1990  آغازبه  و  بیش از 20 سال است   امر آموزش علوم یوتری دانشگاه را بر عهده دارد و از سال 2009 گروه علوم یوتری تاسیس شده و شروع به پذیرش دانشجوی فنی مهندسی علوم یوتری نمود.از زمان تاسیس تا  گروه علوم یوتری با پافشاری بر ویژگیهای خاص دانشگاه،  عملی و دقیق دانشگاه عهده دار اجرای ایده های آموزش خلاقانه و همه جانبه بوده است.

در زمینه ی تربیت نیروهای برجسته به صورت فعالانه  به تحقیق و بررسی پرداخته و خود را به پرورش متخصصان علوم یوتر با دید گاه جهانی در سطوح بالا متعهد ساخته است.

گروه علوم یوتری در حال حاضر دارای 11 نفر استاد است  تیم اساتید ازگروه سنی خوبی یل شده است یت این گروه دارای   و یا عنوان  ارشد حرفه ایی سطح بالا می باشند. در پنج سال گذشته، استادان گروه یوتر،  2 پروژه ملی علوم طبیعی  را رهبری 2 پروژه ی بنیاد ملی علوم اجتماعی 6 پروژه ی استانی اجرا نموده اند  و در مجلات مهم داخلی و خارجی،   های بین المللی و انتشار مقالات معتبر علمی درSCI، EI، CSSCI پرداخته 26 مرتبه بازبینی شده است.

سیستم آموزش تخصصی فنی و علوم یوتر،  توانسته است با تسلط به علوم سخت افزاری، نرم افزاری یوتری و تئوری های پایه ای ی و تواناییهای بنیادی ،  زبان خارجی ، تجارت و علوم یوتری را به  ییگر پیوند دهد و می تواند خود را  در مسیررشد سریع با فناوری اطلاعات و جهانی سازی اقتصاد نگه داردو مهندسان متخصص علوم یوتری جهانی با تسلط به زبان خارجی سطح بالا تربیت نماید.

در مقطع ی هرساله ظرفیت پذیرش ی  رادارد و در حال حاضر دارای 93 دانشجو در مقطع ی می باشد. دانشجویان مقطع ی در مسابقات مختلف دانشگاهی نتایج خوبی را   اند از جمله  موفق به  مقام دوم در مسابقات آثارعلمی یی فوق برنامه دانشگاه ها “جام رقابتها” ی شده، بارها و بارها برنده جایزه اول  برنده ی جایزه اول مسابقه ی طراحی یوتر دانشجویان، موفق به  جوایز متعدد در مسابقه مدل سازی ریاضی آمری شده اند. توانایی زبان دانشجویان قابل ملاحظه است،  دانشجویان موفق به قبولی در آزمون تعیین سطح زبان سطح 4 شده اند، بیش ازنصف دانشجویان در امتحان تعیین سطح زبان تخصصی سطح 8 قبول شده اند. حدود ی سوم دانشجویان فارغ التحصیل برای مطالعه در خارج از  از جمله دانشگاه جنوب یفرنیا، دانشگاه ینای شمالی، دانشگاه یج و دانشگاه های خارجی دیگر به سرمی برند؛ در حدود ی سوم دانشجویان در دانشگاه های داخل  از جمله دانشگاه چینگ خوا، دانشگاه  دانشگاه ی  و دیگر دانشگاه های داخلی مشغول به ادامه تحصیل می شوند وحدود ی سوم دانشجویان فارغ التحصیل مستقیم وارد بازار  مانند  سازمان های دولتی،  های فناوری اطلاعات ITو غیره می  شوند.