دانشکده ی روابط بین الملل

2016-05-11 16:05:29

دانشکده ی روابط بین الملل دانشگاه زبانها ی خارجی پکن در سال 2006  تاسیس شده است که از ادغام گروه روابط خارجی سابق دانشکده زبان انگلیسی و موسسه ی تحقیقاتی امور بین الملل تشکیل گردیده است.

در سال 2007، لی جاوو شین ( Zhaoxing li)وزیرپیشین امور خارجه،  عهده دار ریاست افتخاری این دانشکده شد. در حال حاضر دانشکده دارای گروه آموزشی روابط خارجه، علوم سیاسی بین المللی، علوم اداری ، موسسه ی تحقیقاتی امور بین الملل،  بخش ویراستاری مجله مذاکرات بین المللی، مرکز تحقیقات مسائل جهانی وارتباطات جنسیتی جامعه و مرکز تحقیقات روابط شرق و غرب، مرکز تحقیقات سازمان ملل متحد و سازمان های بین المللی ، مرکز تحقیقات دیپلماسی عمومی می باشد.در سال 2009،  این دانشکده با برگزاری دوره ی آموزشی عملی وتحقیقاتی مشترک «سازمان توسعه تجارت و  دانشگاه زبان های خارجی پکن»  عنوان پایگاه پرورش نخبگان  برون دانشگاهی پکن را به خود اختصاص داد. در سال 2010،  گروه امور خارجه ی این دانشکده توسط وزارت علوم به عنوان ششمین تشکیلات تخصصی آموزش عالی در سرتاسر کشور و همچنین جزء اولین مراکزتخصصی مرتبط داخلی شناخته شده است.

این دانشکده دارای 25  پرسنل  است. که در میان آنها 5 استاد تمام  ، 12 دانشیار وجوددارد و  ازاین تعداد80% آنها  با درجه ی دکترا می باشند. بیش از 50 درصد اساتید حداقل یک سال تجربه کاردر خارج از کشور را دارند. علاوه بر این،  این دانشکده نیز به استخدام دو کارشناس خارجی برای دوره طولانی مدت و کارشناسان خارجی برای دوره ی کوتاه مدت، و همچنین دعوت از اساتید مهمان واستفاده از اساتید دیگر رشته های مربوطه و فارغ التحصیلان همین دانشگاه (دانشگاه  مطالعات زبانهای خارجی پکن) که هم اکنون در امور دیپلماتیک مشغول به کارند پرداخته است.

این دانشکده در حال حاضر دارای حق اعطای مدرک علمی تحصیلی درجه یک کارشناسی ارشدعلوم سیاسی در شش گرایش تخصصی شامل  نظامهای سیاسی چین و خارج ، روابط بین الملل، سیاست بین الملل، دیپلماسی، دیپلماسی عمومی و منطقه شناسی رادارد و علاوه بر این ، این دانشکده دارای حق اعطای مدرک علمی تحصیلی درجه دکترای روابط بین الملل و مطالعات منطقه ای می باشد، که سیستم آموزشی کاملی را برای پرورش استعدادها ازمقطع لیسانس تا دکترا تشکیل داده است.

ازسال 2014  ثبت نام در رشته ها ی علوم سیاسی و مدیریت دولتی در مقطع کارشناسی نیز آغاز شده است. طرح ثبت نام سالانه این دانشکده شامل  پذیرش در مقطع کارشناسی 96 نفر،  پذیرش 15 تا 20 دانشجو ی خارجی در مقطع کارشناسی، 40-45 نفردر مقطع کارشناسی ارشد  ،15 تا20 نفر دانشجو ی خارجی در مقطع کارشناسی ارشد ، 4-6 نفر دانشجوی دکترا ،و  35 تا 40 نفردانشجوی دو رشته ای می باشد .

در پایه گذاری برنامه درسی، دانشکده ی روابط بین الملل خط مشی خود را برروی ویژگی های خاص دانشگاه، نمایان ساختن نقاط قوت دانشگاه و توام ساختن تخصص عملی با زبان خارجی استوار ساخته است. در مقطع کارشناسی، زبان دروس تخصصی بر طبق نیازمندی های دانشجویان به سه دسته ی دروس زبان چینی، دروس دو زبانه و دروس زبان تخصصی انگلیسی تقسیم شده، که هر کدام از اینها یک سوم کل دروس را شامل می شود. دانشجويان ملزم به گذراندن دروس زبان و ادبیات انگلیسی و قبولى در امتحان تخصصى زبان انگيلسى سطح ٨

(TEM-8)مى باشند. به فارغ التحصیلان مقطع کارشناسی این دانشکده مدرک لیسانس حقوق صادره از دفتر شورای دولتی اعطا می گردد و همچنین دانشگاه به آنها مدرک لیسانس در رشته های  حقوق و ادبیات می دهد. در مقطع کارشناسی ارشد، رشته ی کارشناسی ارشد بین المللی همه ی دروس به زبان انگلیسی تدریس می شود.

دانشکده ی روابط بین الملل با بیش از 10دانشگاه  داخلی و خارجی روابط و همکاریهای خوبی داردکه در بین آنها می توان به همکاری با دانشگاه هاوایی امریکا برای تاسیس پروژه ی کارشناسی  ارشد پیوسته “3 + 2” و دانشگاه دنور، دانشگاه لنکسترانگلیس ، دانشگاه دوستی خلق روسیه و راه اندازی پروژه های همکاری آموزشی در مقطع کارشناسی ارشد با دانشگاه سیاسی تایوان ، دانشگاه چانگ چنگ، دانشگاه تربیت معلم تایوان و پروژه تبادل کوتاه مدت دانشجو را نام برد. در همین حال، این دانشکده با موسسات دانشگاهی خارجی مربوطه یک مکانیزم خوب تبادل علمی ایجادکرده وهر ساله تعدادی از اساتید برای فرصت  مطالعاتی ، بازدید از دانشگاه ، شرکت در کنفرانس های علمی به خارج از کشور اعزام می شوند و تعداد زیادی از کارشناسان و محققان خارجی برای بازدید به دانشکده ی روابط بین الملل آیند.