دانشکده ی تجارت بین الملل

2016-05-11 09:05:50

دانشکده ی تجارت بین الملل دانشگاه مطالعات زبانهای خارجی پکن (BFSULAW) در سال 2001 تاسیس شد و از بزرگترین دانشکده های این دانشگاه می باشد. طرح های آموزشی این دانشکده شامل مقاطع کارشناسی ، کارشناسی دو زبانه چینی خارجی، کارشناسی ارشد، دکترا و کارشناسی ارشد تخصصی وکارشناسی دو رشته ای همزمان با سطح مدیریتی بالا می باشد ، در حال حاضر بیش از هزار دانشجوی چینی به صورت تمام وقت، 400 دانشجوی خارجی به صورت تمام وقت و  200  دانشجوی  اعزامی از طرف وزارت علوم به خارج  از کشور مشغول به تحصیلند که دانشجویان خارجی  این دانشکده از 50 کشور مختلف می باشند.

این دانشکده به عنوان  عامل سوق دهنده جهانی شدن آموزش تجارت چینی،  برانگیختن حس کنجکاوی دانشجویان نسبت به جهان ناشناخته، تربیت نخبگان در زمینه ی تجارت، ایجاد احساسات و افکار درونی قدرتمند رهبری ، شکل دهی قدرت قضاوت و خلاقیت درحوزه تجارت را  از وظایف و اهداف خود می داند. با تلاش های همه جانبه کارکنان ، اساتید و  دانشجویان و فارغ التحصیلان،  این دانشکده به اولین دانشکده ی چند زبانه،  فرا فرهنگی و فرا منطقه ای و جهانی تبدیل شده که کشورچین را با تمدن تجاری جهانی متصل ساخته و به پرورش رهبران تجاری با نگرش های باز ومسئولیت  پذیری بالا در اجتماع  برای آینده می پردازد.

دانشکده ی تجارت بین الملل در زمینه های آموزش، پژوهش، خدمات اجتماعی، همکاریهای بین المللی یکسری دست آورد هایی داشته است. در سال 2002 گروه مدیریت اقتصاد دانشکده ی تجارت بین الملل توسط دانشگاه مطالعات زبانهای خارجی پکن به عنوان مرکز مهم توسعه “پروژه 211 ”  کشورمورد حمایت قرار گرفت.سال 2007، درپروژه مهندسی کیفی که وزارت دارایی از دانشگاهها ی طراز اول و متوسط وزارت علوم انجام داد این دانشکده عنوان” پایلوت مناطق آزمایش  تربیت استعدادهای مدیریت اقتصاد چند ملیتی خارج از کشور” رابه خود اختصاص داد . در سال 2009، دستاوردهای این عنوان یعنی نتایج تحول تربیتی استعدادهای مدیریت اقتصادی چند ملیتی این دانشکده جایزه ی رتبه اول آموزش پکن را به خود اختصاص داد. در سال 2012، مرکز پایلوت مدیریت اقتصادی به عنوان “الگوی آموزشی ملی” شناخته شد. علاوه بر این، پنج استاد این دانشکده  برای ”  پروژه ی طرح  حمایت ازاستعدادهای عصر جدید “وزارت علوم بکار گرفته شده اند.

دانشکده ی تجارت بین الملل بااستراتژی آموزشی جهانی ” یک بدن و دوبال” همکاری با دانشگاههای اروپا و آمریکا را برقرارساخته است. و روابط همکاری سرمایه گذاری دانشگاههای برتر چین با کشورهایی که اقتصاد مبتنی بربازار نوظهوردارند را با قدرت تمام گسترش داده است.

از برنامه های تشویقی دانشکده، اعزام دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد برای آموزش به خارج از کشور و فراهم کردن فرصت تبادلات بین المللی برای همه دانشجویان می باشد. و همچنین،  بر قراری روابط همکاری بسیار خوب با دولت چین، شرکت ها، موسسات مالی و شرکت های چند ملیتی می باشد.

نه تنهادر زمینه های آموزش و پژوهش، بلکه در زمینه های خدمات اجتماعی و پژوهشی ایدئولوژی مورد حمایت دانشکده ی تجارت بین الملل همیشه بر مبنای ترویج اقتصاد چین با دیدگاه جهانی سازی،  نوآوری در تئوری های مدیریت اقتصادی از زاویه جهانی سازی وآموزش دانشجویان با یک چشم انداز جهانی و ساخت یک دانشکده تجارت جهانی که دارای ویژگی های منحصر به فرد برآمده از اقتصاد در حال رشد چین باشد استوار ساخته تا اینکه بتواند زیر بنای روشنی از ویژگیهای دانشگاه مطالعات زبانهای خارجی پکن را به نمایش بگذارد.