دانشگاه زبانهای خارجی پکن  دوره های زبان پشتو را راه اندازی کرد

برگزاری دوره سالانه قانون و فرهنگ چینی به طور رسمی توسط دانشگاه زبانهای خارجی پکن و دانشگاه سیلسیا