Dary pro BFSU

Vzdělávací fond BFSU byl registrován 18. listopadu 2010, jedná se o neveřejný fond. Cíl fondu je prostřednictvím daru zavést systém stipendií a podpořit tak rozvoj školy. Fond přijal dary od různých filantropických organizací, státních a soukromých podniků, společenských uskupení a jedinců. Fond využívá prostředky k podpoře rozvoje vzdělání na BFSU a na zlepšení učebního prostředí a podmínek. Oceňuje mimořádně nadané studenty a vyučující. Finančně podporuje vyučující, aby vytvářeli a navazovali mezinárodní akademickou spolupráci a účastnili se mezinárodních akademických konferencí. Dary lze použít na projekty podle přání darujícího.

Fond upřímně doufá, že se mu dostane široké podpory a pomoci od čínských i zahraničních podniků, státních podniků, společenských sdružení a jedinců z různých sfér společnosti.

Kontakt:

Tel0086-10-88810271  0086-10-88817794

Fax0086-10-88810192

E-mail[email protected]

Websitejjh.bfsu.edu.cn

Adresa: Beijing Haidian District West 3rd Ring Road no. 2, China, BFSU Dongyuan Arabic language building, 5th floor 501A, 501B, 501D, PSČ: 100089

NO.2 North Xisanhuan Road Haidian District Beijing

Office for International Exchange and Cooperation
0086-10-88816715
[email protected] https://international.bfsu.edu.cn/en/
General Administration Office
0086-10-88816215 [email protected]