Úvod do BFSU

BSFU se nachází v pekingské čtvrti Haidian v severní části západního třetího okruhu. Třetí okruh dělí školu na východní a západní kampus. Škola spadá pod přímou správu ministerstva školství, je součástí Inovativní platformy mimořádných studijních oborů 958 a mezi nejlepší univerzity Číny v rámci Projektu 211. Tato vysoká škola cizích řečí je nejstarší čínskou univerzitou cizích řečí s nejvíce vyučujícími i vyučovanými jazyky a celistvým vzděláváním.

Předchůdce BFSU byl rusky mluvící oddíl třetí větve Čínské protijaponské vojenské a politické univerzity, která se později přeměnila v Yan’anskou univerzitu cizích jazyků, která spadala pod přímou správu vedení strany. Po založení ČLR se roku 1954 přejmenovala na Pekingskou akademii cizích řečí, roku 1959 se sloučila s Pekingskou akademií rusistiky. Od roku 1980 spadá pod přímou správu Ministerstva školství a roku 1994 změnila jméno na Pekingskou univerzitu zahraničních studií. Na škole se v současné době vyučuje 98 cizích řečí a je oprávněna vydávat až doktorské tituly v oborech cizích jazyků a literatury, čínského jazyka a literatury, žurnalistiky a komunikace, politologie, právo, managementu a inženýrství a dalších oborech.

V průběhu 74 let své historie BFSU usilovala o potřeby rozvoje státu. Duch školy se odráží v koncepci kombinovat nesourodé a dbát na důkladné vzdělání. BFSU vychovává kvalitní diplomaty, překladatele a tlumočníky, mezinárodní obchodníky, novináře, právníky, finančníky a z dalších sektorů, které se týkají zahraničí. Škola vzdělala přes 90.000 expertů na různé aspekty cizích zemí. Například na Ministerstvu zahraničí podle neúplných statistik celkem působilo 400 absolventů BFSU jako velvyslanci a přes více než tisíc působilo jako atašé. BFSU si proto získala reputaci kolébky čínských diplomatů.

NO.2 North Xisanhuan Road Haidian District Beijing

Office for International Exchange and Cooperation
0086-10-88816715
[email protected] https://international.bfsu.edu.cn/en/
General Administration Office
0086-10-88816215 [email protected]