Úvod do BFSU

BSFU se nachází v pekingské čtvrti Haidian v severní části západního třetího okruhu. Třetí okruh dělí školu na východní a západní kampus. Škola spadá pod přímou správu ministerstva školství, je součástí Inovativní platformy mimořádných studijních oborů 958 a mezi nejlepší univerzity Číny v rámci Projektu 211. Tato vysoká škola cizích řečí je nejstarší čínskou univerzitou cizích řečí s nejvíce vyučujícími i vyučovanými jazyky a celistvým vzděláváním.

Předchůdce BFSU byl rusky mluvící oddíl třetí větve Čínské protijaponské vojenské a politické univerzity, která se později přeměnila v Yan’anskou univerzitu cizích jazyků, která spadala pod přímou správu vedení strany. Po založení ČLR se roku 1954 přejmenovala na Pekingskou akademii cizích řečí, roku 1959 se sloučila s Pekingskou akademií rusistiky. Od roku 1980 spadá pod přímou správu Ministerstva školství a roku 1994 změnila jméno na Pekingskou univerzitu zahraničních studií. Na škole se v současné době vyučuje 67 cizích řečí a je oprávněna vydávat až doktorské tituly v oborech cizích jazyků a literatury, čínského jazyka a literatury, žurnalistiky a komunikace, politologie, právo, managementu a inženýrství a dalších oborech.

V průběhu 74 let své historie BFSU usilovala o potřeby rozvoje státu. Duch školy se odráží v koncepci kombinovat nesourodé a dbát na důkladné vzdělání. BFSU vychovává kvalitní diplomaty, překladatele a tlumočníky, mezinárodní obchodníky, novináře, právníky, finančníky a z dalších sektorů, které se týkají zahraničí. Škola vzdělala přes 90.000 expertů na různé aspekty cizích zemí. Například na Ministerstvu zahraničí podle neúplných statistik celkem působilo 400 absolventů BFSU jako velvyslanci a přes více než tisíc působilo jako atašé. BFSU si proto získala reputaci kolébky čínských diplomatů.

NO.2 North Xisanhuan Road Haidian District Beijing

Office for International Exchange and Cooperation
Office for Overseas Students Affairs
Office of Confucius Institutes
General Administration Office