Zahájení činnosti Ústavu pro pokročilé studium porovnávání civilizací a interkulturní komunikace na BFSU

北京外国语大学比较文明与人文交流高等研究院成立大会配图

Dne 6. prosince dopoledne se oficiálně konal ustavující ceremonial Ústavu pro pokročilé studium porovnávání civilizací a interkulturní komunikace na BFSU. Pamětní deska byla společně odhalena prezidentem Mezinárodní konfuciánské asociace Teng Wenshengem, generálním ředitelem Odboru společenských věd Ministerstva školství ČLR Zhang Donggangem, předsedou Rady BFSU Han Zhenem a rektorem Peng Longem.

Ústav je založen s cílem podporovat rozvoj studijních oborů čínského jazyka, historie, náboženství, filozofie       a umění na BFSU ve snaze vybudovat z BFSU prvotřídní universitu s prvotřdídními fakultami. Ústav bude na bázi principů vzájemného učení mezi různými civilizacemi, využívat vícejazyčné odbornosti BFSU a přijímat mezikulturní a interdisciplinární přístupy v rámci civilizačních, historických, náboženských a filozofických studií   s cílem prozkoumat rozmanitost světových civilizací a globálního významu čínské civilizace.

Čestným ředitelem ústavu se stane bývalý rektor čínské Severozápadní univerzity pan Zhang Qizhi, předseda akademického senátu bude předseda Rady BFSU pan Han Zhen, jako předseda řídícího výboru bude rektor BFSU pan Peng Long a ředitel ústavu bude pan profesor Zhang Xiping.

NO.2 North Xisanhuan Road Haidian District Beijing

Office for International Exchange and Cooperation
Office for Overseas Students Affairs
Office of Confucius Institutes
General Administration Office