Департамент по английски език и международни изследвания

 • Чен Япин
 • жена
 • доктор, професор
 • Фу Мейжун
 • жена
 • доктор, професор
 • Гън Липин
 • мъж
 • доктор, професор
 • Хоу Илин
 • мъж
 • доктор, професор
 • Дзин Лимин
 • жена
 • доктор, професор
 • Дзин Ли
 • жена
 • доктор, професор
 • Лан Чун
 • жена
 • доктор, професор
 • Ли Лиуен
 • жена
 • доктор, професор
 • Ли Цикън
 • мъж
 • доктор, професор
 • Ма Хайлян
 • мъж
 • доктор, професор
 • Ма Хуйдзюан
 • жена
 • доктор, професор
 • Пан Джъмин
 • мъж
 • доктор, професор
 • Шъ Тунюн
 • жена
 • доктор, професор
 • Сун Йоуджун
 • мъж
 • доктор, професор
 • Тао Дзядзюн
 • мъж
 • доктор, професор
 • Уан Лия
 • жена
 • доктор, професор
 • Уан Джанпън
 • мъж
 • доктор, професор
 • Сие Тао
 • мъж
 • доктор, професор
 • Ян Сюейен
 • жена
 • доктор, професор
 • Джан Дзиен
 • мъж
 • доктор, професор
 • Джан Лиен
 • жена
 • доктор, професор
 • Джан Уей
 • мъж
 • доктор, професор
 • Джан Дзайсин
 • мъж
 • доктор, професор
 • Джан Джундзай
 • мъж
 • професор
 • Джао Гуосин
 • мъж
 • доктор, професор
 • Джун Мейсун
 • жена
 • професор
 • Джоу Йен
 • жена
 • доктор, професор
 • Дзън Чън
 • мъж
 • професор
 • Чен Хуей
 • жена
 • доктор, професор
 • Чен Ланфан
 • жена
 • доцент
 • Чен Ли
 • жена
 • доктор, доцент
 • Дай Нин
 • жена
 • доцент
 • Гун Йен
 • жена
 • доцент
 • Гуо Ялин
 • жена
 • доцент
 • Хъ Дзин
 • жена
 • доктор, доцент
 • Къ Къър
 • жена
 • доцент
 • Ли Йоууен
 • жена
 • доктор, доцент
 • Лин Йен
 • жена
 • доктор, доцент
 • Лиу Куйлан
 • жена
 • доктор, доцент
 • Циу Дзин
 • жена
 • доктор, доцент
 • Шен Чанин
 • жена
 • доктор, доцент
 • Шен И
 • мъж
 • доцент
 • Сун Юнфън
 • мъж
 • доцент
 • Сун Сандзюн
 • мъж
 • доктор, доцент
 • Тън Дзимън
 • мъж
 • доцент
 • Уей Джън
 • жена
 • доктор, доцент
 • Ся Юйхъ
 • жена
 • доцент
 • Уан Сяомей
 • жена
 • доктор, доцент
 • Уан Сяоин
 • жена
 • доктор, доцент
 • Уан Дженпин
 • жена
 • доктор, доцент
 • У Цин
 • жена
 • доктор, доцент
 • У Уенан
 • мъж
 • доктор, доцент
 • Ся Дъншан
 • мъж
 • доктор, доцент
 • И Йен
 • жена
 • доктор, доцент
 • Джан Фън
 • мъж
 • доктор, доцент
 • Джао Дун
 • мъж
 • доктор, доцент
 • Джоу Уей
 • жена
 • доктор, доцент

Департамент по международна журналистика и комуникация

 • Хъ Хуей
 • мъж
 • доктор, професор
 • Лиу Чен
 • жена
 • доктор, професор
 • Сие Цинли
 • мъж
 • доктор, професор
 • Джан Дзян
 • мъж
 • доктор, професор
 • Сун И
 • жена
 • доктор, доцент
 • Джан Сяоин
 • жена
 • доктор, доцент
 • Holli Annette Semetko
 • жена
 • доктор, професор

Департамент по международни отношения

 • Цун Пън
 • мъж
 • професор
 • Ли Интао
 • жена
 • доктор, професор
 • Ли Юнхуй
 • мъж
 • доктор, професор
 • Уан Миндзин
 • мъж
 • доктор, професор
 • Джан Джъджоу
 • мъж
 • доктор, професор
 • Гу Хан
 • мъж
 • доктор, доцент
 • Кан Сяо
 • мъж
 • доктор, доцент
 • Ли Юнчън
 • мъж
 • доктор, доцент
 • Лиу Тиеуа
 • жена
 • доктор, доцент
 • Шъ Дзъхуа
 • мъж
 • доктор, доцент
 • Тиен Сяохуй
 • жена
 • доктор, доцент
 • Ян И
 • мъж
 • доктор, доцент
 • Ин Чунлин
 • жена
 • доцент
 • Ин Дзиу
 • мъж
 • доктор, доцент
 • Джан Сяомин
 • мъж
 • доктор, доцент
 • Джан Ин
 • жена
 • доктор, доцент
 • Джоу Синюй
 • мъж
 • доктор, доцент

Департамент по правни изследвания

 • Цун Лисиен
 • мъж
 • доктор, професор
 • Уан Мън
 • мъж
 • доктор, професор
 • Уан Уенхуа
 • жена
 • доктор, професор
 • Дзи Чън
 • мъж
 • доктор, доцент
 • Ли Сяохуй
 • жена
 • доктор, доцент
 • Лиу Лидзюан
 • жена
 • доктор, доцент
 • Яо Дзиндзюй
 • жена
 • доктор, доцент
 • Яо Йенся
 • жена
 • доктор, доцент
 • Джан Хайджън
 • мъж
 • доктор, доцент
 • Джън Си
 • мъж
 • доктор, доцент

Институт за руски език

 • Дай Гуйдзюй
 • жена
 • доктор, професор
 • Гуо Шуфен
 • жена
 • доктор, професор
 • Хуан Мей
 • жена
 • доктор, професор
 • Лиу Сумей
 • жена
 • професор
 • Ли Сяндун
 • жена
 • доктор, професор
 • Шъ Тиецян
 • мъж
 • доктор, професор
 • Уан Лийе
 • мъж
 • доктор, професор
 • У Айхуа
 • жена
 • доктор, професор
 • Цай Хуей
 • жена
 • доктор, доцент
 • Гуо Шъцян
 • мъж
 • доцент
 • Хъ Фан
 • жена
 • доктор, доцент
 • Ли Куй
 • жена
 • доктор, доцент
 • Мяо Шу
 • жена
 • доктор, доцент
 • Пан Юецин
 • жена
 • доцент
 • Йен Хунбо
 • мъж
 • доктор, доцент
 • Джоу Цинбо
 • мъж
 • доцент

Департамент за международен бизнес

 • Дин Сяосун
 • мъж
 • доктор, професор
 • Фан Дъшън
 • мъж
 • доктор, професор
 • Гао Цуйлан
 • жена
 • професор
 • Гуо Сяоуен
 • жена
 • професор
 • Лиу Фън
 • мъж
 • доктор, професор
 • Пън Лун
 • мъж
 • постдокторант, професор
 • Сун Уенли
 • жена
 • доктор, професор
 • У Юйнан
 • жена
 • доктор, професор
 • Джан Дзихун
 • мъж
 • доктор, професор
 • Цай Лиенцяо
 • мъж
 • доктор, доцент
 • Сао Хунсин
 • жена
 • доктор, доцент
 • Чен Жуохун
 • жена
 • доктор, доцент
 • Чен Ин
 • жена
 • доктор, доцент
 • Фан Дзин
 • жена
 • доктор, доцент
 • Хъ Жун
 • жена
 • доктор, доцент
 • Ли Шумин
 • жена
 • доктор, доцент
 • Ли Съфей
 • мъж
 • доктор, доцент
 • Ма Лин
 • жена
 • доктор, доцент
 • Мао Ъруан
 • мъж
 • доктор, доцент
 • Ниу Хуаюн
 • мъж
 • доктор, доцент
 • Пей Йенли
 • жена
 • доктор, доцент
 • Пън Джен
 • мъж
 • доктор, доцент
 • Жен Канюй
 • жена
 • доктор, доцент
 • Уан Мин
 • жена
 • доктор, доцент
 • Джан Хуйжун
 • жена
 • доктор, доцент
 • Сун Йенхън
 • жена
 • доктор, доцент
 • John Rogers
 • мъж
 • доктор, професор
 • Luca Dellanese
 • мъж
 • доктор, професор
 • Дъхун Уан
 • мъж
 • доктор, доцент
 • Didier Soopramanien
 • мъж
 • доктор, доцент

Факултет за компютърни науки

 • Цай Лиенцяо
 • мъж
 • доктор, доцент
 • Чен Фу
 • мъж
 • доктор, доцент
 • Фу Бин
 • мъж
 • доцент
 • Лян Йе
 • мъж
 • доктор, доцент
 • Цин Ин
 • жена
 • доктор, доцент
 • Уан Дзилу
 • мъж
 • доктор, доцент
 • Ин Хун
 • жена
 • доцент

Департамент за европейски езици и култури

 • Чен Ин
 • жена
 • доктор, професор
 • Дин Чао
 • мъж
 • доктор, професор
 • Къ Дзин
 • жена
 • доктор, професор
 • Уан Дзюн
 • мъж
 • професор
 • Джао Ган
 • мъж
 • доктор, професор
 • Цао Дзинган
 • мъж
 • доцент
 • Дун Сисяо
 • мъж
 • доктор, доцент
 • Гуо Сяодзин
 • жена
 • доцент
 • Ли Ин
 • жена
 • доктор, професор
 • Лин Уеншуан
 • жена
 • доктор, доцент
 • Пан Дзиян
 • жена
 • доктор, доцент
 • Тиен Дзиендзюн
 • мъж
 • доктор, доцент
 • Уей И
 • жена
 • доктор, доцент
 • Уен Джън
 • мъж
 • доктор, доцент
 • Сюй Уейджу
 • жена
 • доцент
 • Сюй Йени
 • жена
 • доктор, доцент
 • Ян Фъншан
 • мъж
 • доктор, доцент
 • Джао Цин
 • жена
 • доцент

Департамент за азиатски и африкански изследвания

 • Бай Чун
 • мъж
 • доктор, професор
 • Дзин Дзиншан
 • жена
 • доктор, професор
 • Ли Лициу
 • жена
 • доктор, професор
 • Лу Юнлиен
 • жена
 • професор
 • Ми Лян
 • мъж
 • доктор, професор
 • Сун Сяомън
 • жена
 • доктор, професор
 • Чен Ли
 • жена
 • доктор, доцент
 • Ли Ъ
 • жена
 • доцент
 • Ли Сюанджъ
 • мъж
 • доцент
 • Лиу Джао
 • мъж
 • доктор, доцент
 • Ма Джуу
 • мъж
 • доктор, доцент
 • Шао Ин
 • жена
 • доктор, доцент
 • Тун Дзямън
 • мъж
 • доктор, доцент
 • Юй Гуйли
 • жена
 • доцент
 • Сие Бинюй
 • жена
 • доцент
 • undefined
 • жена
 • доктор, доцент

Висш департамент по преводаческа наука

 • Ли Чаншуан
 • мъж
 • професор
 • Уан Лиди
 • мъж
 • доктор, професор
 • Ли Джънжен
 • мъж
 • професор
 • Сюй Янан
 • жена
 • професор
 • Дзян Фънся
 • жена
 • доктор, доцент
 • Лян Ин
 • жена
 • доктор, доцент
 • Яо Бин
 • мъж
 • доктор, доцент
 • Hannelore Lee-Jahnke
 • жена
 • професор
 • Martin Forstner
 • мъж
 • доктор, професор

Департамент за марксистки изследвания

 • Лин Дзиенхуа
 • мъж
 • доктор, професор
 • Джан Нини
 • жена
 • доктор, професор
 • Чен Уенли
 • жена
 • доцент
 • Чен Юншън
 • мъж
 • доцент
 • Гун Юйсюан
 • мъж
 • доцент
 • Гуо Дзин
 • жена
 • доцент
 • Кан Мин
 • жена
 • доктор, доцент
 • Я Уей
 • жена
 • доцент

Департамент по китайски език и литература

 • Чен Сяомин
 • мъж
 • доктор, професор
 • Гао Юйхуа
 • жена
 • доктор, професор
 • Ли Мин
 • жена
 • доктор, професор
 • Луо Сяодун
 • жена
 • доктор, професор
 • Шъ Юнтао
 • мъж
 • доктор, професор
 • Уей Чунсин
 • мъж
 • доктор, професор
 • У Лидзюн
 • жена
 • доктор, професор
 • Дин Циджен
 • мъж
 • доцент
 • Хан Дженхуа
 • мъж
 • доктор, доцент
 • Хъ Иуей
 • жена
 • доцент
 • Дзян Уенйен
 • жена
 • доктор, доцент
 • Дзин Маншън
 • мъж
 • доцент
 • Ли Мин
 • жена
 • доцент
 • Лиу Фанфан
 • жена
 • доцент
 • Лиу Дзихун
 • жена
 • доцент
 • Люй Диенуен
 • жена
 • доцент
 • Люй Сяопън
 • жена
 • доктор, доцент
 • Ци Байхуа
 • жена
 • доктор
 • Жан Лихуа
 • жена
 • доктор, доцент
 • Тан Лицюн
 • жена
 • доктор, доцент
 • Уан Дзихун
 • жена
 • доктор, доцент
 • Уан Шуанмей
 • жена
 • доктор, доцент
 • У Съна
 • жена
 • доктор, доцент
 • Ян Чун
 • жена
 • доктор, доцент
 • Джан Дан
 • жена
 • доцент
 • Джан Хун
 • жена
 • доцент
 • Джан Хунбо
 • жена
 • доктор, доцент
 • Джан Лин
 • жена
 • доктор, доцент
 • Ма Сяодун
 • жена
 • доктор, доцент
 • Джао Мяо
 • жена
 • доктор, доцент
 • Джу Юн
 • мъж
 • доктор, доцент

Факултет по японски език и литература

 • Шао Дзиенгуо
 • мъж
 • доктор, професор
 • Юй Жъпин
 • мъж
 • доктор, професор
 • Джу Дзинуей
 • мъж
 • доктор, професор
 • Бао Сиенян
 • мъж
 • доцент
 • Цао Син
 • мъж
 • доктор, доцент
 • Дай Циудзюан
 • жена
 • доктор, доцент
 • Хъ Уейхун
 • жена
 • доктор, доцент
 • Сун Ган
 • мъж
 • доктор, доцент
 • Сун Жунчън
 • жена
 • доктор, доцент
 • Сюн Уенли
 • жена
 • доктор, доцент
 • Сюй Цюн
 • жена
 • доцент
 • Сюй Тао
 • жена
 • доцент
 • Сюй Иншу
 • жена
 • доцент
 • Ян Биндзин
 • жена
 • доктор, доцент
 • Ин Дзие
 • мъж
 • доцент

Факултет по немски език

 • Хан Жуйсян
 • мъж
 • доктор, професор
 • Дзя Уендзиен
 • мъж
 • доктор, професор
 • Лиу Лицюн
 • мъж
 • професор
 • Циен Минжу
 • жена
 • доктор, професор
 • Жен Уейдун
 • жена
 • доктор, професор
 • Уан Дзиенбин
 • мъж
 • доктор, професор
 • Яо Сяоджоу
 • мъж
 • доктор, професор
 • Яо Йен
 • жена
 • доктор, професор
 • Гу Му
 • жена
 • доктор, доцент
 • Гуо Цяолин
 • жена
 • доцент
 • Ли Пин
 • жена
 • доцент
 • Ли Уенхун
 • жена
 • доктор, доцент
 • Мяо Юйлу
 • жена
 • доктор, доцент
 • Уан Дзин
 • жена
 • доцент
 • Уан Липин
 • жена
 • доктор, доцент
 • Уан Джунсин
 • жена
 • доктор, доцент
 • У Дзян
 • жена
 • доктор, доцент
 • Сюй Лихуа
 • жена
 • доцент
 • Джан Сяолин
 • жена
 • доктор, доцент
 • Джао Циен
 • жена
 • доктор, доцент
 • Джоу Хайся
 • жена
 • доктор, доцент

Факултет по френски език

 • Чъ Лин
 • жена
 • доктор, професор
 • Фу Жун
 • мъж
 • професор
 • Ли Хунфън
 • жена
 • доктор, професор
 • Ма Сяохун
 • мъж
 • професор
 • Уан Джу
 • мъж
 • професор
 • Чен Уей
 • жена
 • доцент
 • Дай Дунмей
 • жена
 • доктор, доцент
 • Фу Шаомей
 • жена
 • доцент
 • Ли Шухун
 • жена
 • доктор, доцент
 • Шао Уей
 • жена
 • доктор, доцент
 • Уан Дзихуй
 • мъж
 • доктор, доцент
 • Джан Мин
 • жена
 • доктор, доцент
 • Джан Инсюан
 • жена
 • доктор, доцент

Факултет по испански и португалски език

 • Чан Фулян
 • мъж
 • доктор, професор
 • Чан Шъжу
 • мъж
 • доктор, професор
 • Лиу Дзиен
 • мъж
 • професор
 • Джън Шудзиу
 • мъж
 • доктор, професор
 • Хъ Сяодзин
 • жена
 • доктор, доценн
 • Ли Дзие
 • жена
 • доктор, доцент
 • Лиу Юанци
 • мъж
 • доктор, доцент
 • Шъ Цин
 • жена
 • доцент
 • Сюй Лей
 • жена
 • доцент
 • Йе Джълян
 • мъж
 • доцент
 • Джан Сяофей
 • жена
 • доцент
 • Джоу Хандзюн
 • мъж
 • доцент

Департамент по арабистика

 • Ма Сяолин
 • мъж
 • професор
 • Сюе Цингуо
 • мъж
 • доктор, професор
 • Джан Хун
 • мъж
 • професор
 • Лиу Синлу
 • мъж
 • доктор, доцент
 • У Сяоцин
 • жена
 • доктор, доцент
 • Йе Лянин
 • жена
 • доктор, доцент
 • Фирас
 • мъж
 • експерт от Сирия

Департамент за специализиран анлийски език

 • Ли Лиуен
 • жена
 • доктор, професор
 • Уан Йен
 • жена
 • доктор, професор
 • Джу Мейпин
 • жена
 • професор
 • Цао Пин
 • жена
 • доцент
 • Ли Мин
 • мъж
 • доцент
 • Лиу Бин
 • мъж
 • доцент
 • Лиу Синмяо
 • жена
 • доктор, доцент
 • Ниу Шуанхун
 • жена
 • доцент
 • Пън Пин
 • жена
 • доктор, доцент
 • Шен Пи
 • мъж
 • докцент
 • Шен Иуен
 • жена
 • доцент
 • Уан Хунсин
 • жена
 • доктор, доцент
 • Уан Уей
 • жена
 • доцент
 • У Дзинген
 • мъж
 • доцент
 • Ян Хуа
 • жена
 • доктор, доцент
 • Юй Дъшъ
 • мъж
 • доцент
 • Джан Шуйен
 • жена
 • доцент
 • Джан Сичун
 • жена
 • доцент
 • Джоу Лан
 • жена
 • доцент
 • Norman Alfred Pritchard
 • мъж
 • професор
 • William Poy Lee
 • мъж
 • доктор, професор

Департамент по физическа култура и спорт

 • Хуо Уеймин
 • мъж
 • доцент
 • Ли Ли
 • жена
 • доцент
 • Лиу Баогуй
 • мъж
 • доцент
 • Лиу Сяомей
 • жена
 • доцент
 • Ма Дзинйен
 • жена
 • доцент
 • Нан Джън
 • мъж
 • доцент
 • Уан Дзюан
 • жена
 • доцент
 • Уан Уей
 • мъж
 • доцент
 • Уан Синли
 • мъж
 • доцент

Национален изследователски център за чуждоезиково обучение

 • Чен Гуохуа
 • мъж
 • доктор, професор
 • Дай Манчун
 • мъж
 • доктор, професор
 • Хан Баочън
 • мъж
 • Доктор, професор
 • Ли Уенджун
 • мъж
 • доктор, професор
 • Лан Маочън
 • мъж
 • доктор, професор
 • Лиу Жунцин
 • мъж
 • доктор, професор
 • Уан Къфей
 • мъж
 • доктор, професор
 • Уан Уенбин
 • мъж
 • доктор, професор
 • Уен Циуфан
 • жена
 • доктор, професор
 • Сюн Уенсин
 • мъж
 • доктор, професор
 • Сюй Дзядзин
 • мъж
 • доктор, професор
 • Ян Лусин
 • жена
 • доктор, професор
 • Сюй Хао
 • мъж
 • доктор, доцент
 • Джан Тиенуей
 • мъж
 • доктор, доцент

Изследователски център по японистика в Пенкин

 • Гуо Лиенйоу
 • мъж
 • доктор, професор
 • Цяо Йен
 • жена
 • доктор, професор
 • Шъ Дзиендзюн
 • мъж
 • доктор, професор
 • Сун Дзинуен
 • мъж
 • доктор, професор
 • Сюй Ипин
 • мъж
 • доктор, професор
 • Джан Лунмей
 • жена
 • доктор, професор
 • Джоу Уейхун
 • мъж
 • доктор, професор
 • Дин Хунуей
 • жена
 • доктор, доцент
 • Джан Йенли
 • жена
 • доктор, доцент
 • Джу Гуйжун
 • жена
 • доктор, доцент

Международен институт по китаистика

 • Гу Дзюн
 • мъж
 • доктор, професор
 • Хъ Минсин
 • мъж
 • доктор, професор
 • Хуан Лидзюан
 • жена
 • доктор, професор
 • Лян Йен
 • жена
 • доктор, професор
 • Джан Сипин
 • мъж
 • професор
 • Гуан Юнциен
 • мъж
 • доктор, доцент
 • Ли Джен
 • жена
 • доктор, доцент
 • Луо Ин
 • жена
 • доктор, доцент
 • Ян Хуйлин
 • жена
 • доктор, доцент
 • Йе Сянян
 • мъж
 • доктор, доцент

Институт по изкуство

 • Сун Пин
 • жена
 • Доценти
 • Лиу Юан
 • мъж
 • доктор, доцент

Институт по глобална история

 • Ли Сюетао
 • мъж
 • доктор, професор
 • Лиу Жуомей
 • жена
 • доктор, професор
 • Уан Лиджъ
 • мъж
 • доктор, доцент
 • Wolfgang Kubin
 • мъж
 • доктор, професор

Институт за чужди езици

 • Фан Лин
 • жена
 • доктор, професор
 • Хан Баочън
 • мъж
 • доктор, професор
 • Уан Фуфан
 • жена
 • доктор, професор
 • Яо Сяопин
 • мъж
 • Професор
 • Ин Хунбо
 • мъж
 • доктор, доцент

Институт за чуждестранна литература

 • Дзян Хун
 • жена
 • доктор, професор
 • Уан Биндзюн
 • мъж
 • доктор, професор
 • Уан Дзиенджао
 • мъж
 • доктор, професор
 • Уан Йен
 • мъж
 • доктор, професор

Изследователски център по световни езици и култури

 • Гуо Цицин
 • мъж
 • професор

Институт “Конфуций”

 • Джан Сяохуй
 • жена
 • доцент

Департамент за онлайн образование и продължаващо образование

 • Цао Уен
 • жена
 • доктор, професор
 • Фън Гуохуа
 • мъж
 • професор
 • Тан Дзинлан
 • жена
 • доктор, професор
 • Цай Дзин
 • жена
 • доцент
 • Гао Чунли
 • жена
 • доцент
 • Ли Хуей
 • жена
 • доцент
 • Ли Лихуа
 • жена
 • доцент
 • У Лигао
 • мъж
 • доктор, доцент
 • У Цюн
 • жена
 • доцент
 • У Сянсун
 • мъж
 • доцент
 • Сюй Син
 • мъж
 • доцент
 • Хуа Уенмин
 • жена
 • доцент

Адрес: No.2 North Xisanhuan Road, Beijing, China PR 100089

Отдел за международен обмен и сътрудничество
0086-10-88816715
[email protected] https://international.bfsu.edu.cn/en/
Офис за чуждестранни студенти
0086-10-88816549/0671/6424
[email protected] https://osao.bfsu.edu.cn/
Офис за институтите „Конфуций”
0086-10-88816540
[email protected] https://kzxy.bfsu.edu.cn/
Генерален офис за университетска администрация
0086-10-88816215
[email protected]