Представяне

Продължителност на обучението и семестри

Програми без присъждане на научни степени

Процедура по подаване на заявлението и приема

Настаняване

Такси

Продължителност на обучението и семестри

Учебната година в ПУЧЕ е разделена на два семестъра – пролетен и есенен. Есенният семестър е началният семестър на учебната година и обикновено започва в началото на септември и завършва в средата на януари на следващата година, а пролетният обикновено продължава от края на февруари до средата на юли. Всяка година има две ваканции – лятна и зимна. Лятната ваканция обикновено трае два месеца (юли и август), а зимната ваканция е по-кратка и приблизително от четири седмици. Тя съвпада с ваканцията за пролетния празник — Китайската Нова година. През ваканциите, обикновено се предлагат краткосрочни курсове по китайски език.

Програми за научни степени

1.Студентите от бакалавърска степен се обучават в продължение на 4 години. Тези, които са преминали успешно всички задължителни предмети, застъпени в учебната програма, написали и защитили дипломната си работа, получават диплома. А тези, които отговарят на изискванията за бакалавърска степен, получават съответния сертификат.

2.Студентите от магистърска степен се обучават в продължение на 2-3 години, в зависимост от избраната програма. Чуждестранните студенти се учат заедно с китайските си колеги във всички курсове. За да получат диплома за завършена учебна програма и сертификат за магистърска научна степен, те трябват да са преминали всички задължителни предмети, застъпени в учебната програма, да напишат и успешно да защитят магистърската си теза.

3.Продължителността на докторантурите е 3 години. За да получат диплома за завършена учебна програма и сертификат за докторска научна степен, трябва да издържат успешно всички задължителни докторантски минимуми, да имат определени академични постижения, да напишат докторска дисертация и да я защитят.

Програми без присъждане на научни степени

1.Редовни програми за специализанти: 0,5 — 1 година. При необходимост може да се удължи в зависимост от конкретния случай. В процеса на обучението специализантите изучват определените курсове по китайски език или по други специалности. След като издържат съответните изпити, получават сертификат за завършен курс.

2.Краткосрочни програми за специализанти: в момента се предлагат само краткосрочни курсове по китайски език, които са подходящи за чужденци, желаещи да предприемат кратко образователно пътуване и да се запознаят с китайския език и култура. През лятната ваканция обикновено се организират 8-седмични, 4-седмични и 3-седмични курсове, а през зимната ваканция — обикновено 4-седмични курсове според получените заявления за годината. Занятията се провеждат от понеделник до петък, като тези по китайски в сутрешните часове, а по китайска култура – в следобедните часове. Веднъж седмично се ораганизира посещение на забележителности в Пекин. Курсистите получават лична карта (ID-карта) от ПУЧЕ при постъпването си в Университета и сертификат при завършването на курсовете.

Процедура по подаване на заявлението и приема

 

1.Заявление: желаещите трябва да подадат заявленията си, копие от паспорта си и останалите необходими документи онлайн (http://study.bfsu.edu.cn) в определения срок (за есенния семестър от средата на април до началото на юни, а за пролетния семестър обикновено от средата на октомври до началото на януари през следващата година). Междувременно ние ще прегледаме материалите за кандидатстване и ще уведомим кадидатите за липсващите материали, ако има такива, за да ги докомплектоват. Ако е необходимо, организираме тест или изпити, а кандидатите по всяко време могат онлайн да проверят резултатите си.

2.Прием: Във възможно най-кратки срокове уведомяваме приетите кандидати и им изпращаме “Формуляр за виза на чуждестранни студенти ( JW202)” и уведомително писмо. Изпращането на документите за прием отнема най малко 4-5 седмици.

.

Настаняване

 

ПУЧЕ предлага на чуждестранните си студенти общежитие с различни възможности и условия за избор.

Ако някой не желае да живее в кампуса на ПУЧЕ, преди да се регистрира в университета, трябва сам да си намери квартира, след което да отиде с домакина в местното полицейско уплавление и да получи оттам удостоверение за настаняване, което е необходимо за регистрацията в ПУЧЕ, както и за визовата процедура.

Такси

 

Програма по специалност

Ниво на обучение

Цена

Такса за регистрация

Програми за научни степени

Програми за китайски език

Студенти за бакалавърска степен

12 150 юана/семестър

22 150 юана/година

400 юана

Студенти за магистърска степен

27 000 юана/година 800 юана

Програми извън обучението по китайски език

Студенти за бакалавърска степен

26 000 юана/година 800 юана

Студенти за магистърска степен

27 150 юана/година 800 юана

Студенти за магистърска степен във Висшия департамент по преводаческа наука

30 000 юана/година 800 юана

докторанти

34 000 юана/година 800 юана

Програми без присъждане на  научни степени

Програми по китайски език

Редовни специализанти

11 150 юана/семестър

21 150 юана/година

400 юана

welcome to our bfsu

online registration

it doesn't take a genius to start and also can become the best person

click here

Адрес: No.2 North Xisanhuan Road, Beijing, China PR 100089

Отдел за международен обмен и сътрудничество
Офис за чуждестранни студенти
Офис за институтите „Конфуций”
Генерален офис за университетска администрация