Програми

Департамент по китайски език и международни изследвания

Редовни програми за специализанти

Програми за обучение без образователна квалификация

Бакалавърска програма

Програма: Бакалавърска програма по китайски език

Магистърски програми

Програма 01: Магистърска програма за международно обучение по китайски език

Програма 02: Магистърска програма по съпоставителна литература и световна        литература

Програма 03: Магистърска програма по китайска древна литература

Програма 04: Магистърска програма по изследване на китайската писменост

Програма 05: Магистърска програма по лингвистика и приложна лингвистика

Докторски програми

Програма: Докторска програма по съпоставителна литература и интеркултурн  Изследвания

Специални програми

Отделът за учебни програми към Центъра за обучение по китайски език организира и управлява специални учебни програми за чуждестранни студенти. Съобразно специфичните нужди на някои чуждестранни студенти, той може да им организира отделни групи, да направи специални програми за обучение, да регулира времето на курсовете, да открива специални курсове и т. н.

Департамент за международен бизнес

Програми на английски език

1. Редовна програма за специализанти (без образователна степен): Изследвания по китайски бизнес

2. Бакалавърски програми: Международен бизнес

    Международен маркетинг

    Международни финанси

    Китайски бизнес

3. Магистърски програми: Китайски бизнес и международни отношения

     Право — Китайски бизнес и международни отношения

     Мениджмънт и инженерство — Международен бизнес

Програми на китайски език

1. Бакалавърски програми

    Икономика: Международна икономика и търговия

              Финанси

    Мениджмънт: Счетоводство

                Бизнес администрация

                Международен бизнес

                Е-търгивия

                Информационно управление и информационни системи

2.Магистърски програми: Международна икономика и международни отношения

Департамент за анлийски език и международни изследвания

Бакалавърски програми

Специалности: Английска филология

Превод (английски — китайски)

Магистърски програми

Специалности: Английска филология (английска и американска литература, лингвистика и приложна лингвистика, американистика, англицистика, австралийски изследвания, канадски изследвания, ирландски изследвания)

             Наука за превода

Магистратура за професионална степен магистър преводач  (MTI)

Докторски програми

Специалности: Английска филология (английска и американска литература, лингвистика и приложна лингвистика, американски изследвания, изследвания по Европа и Европейския съюз, чуждоезиково обучение, интеркултурни изследвания)

                Наука за превода

Програми по китаистика

Курсове: Будизъм и китайска литература

         Въведение в класическата китайска мисъл

         Нова и съвременна китайска литература

         Китай на екрана

         Съвременна китайска политика и икономика

         Въведение в политиката на съвременен Китай

         Компаративни изследвания върху китайската и западната цивилизация

Департамент за международни отношения

Бакалавърска програма по специаност “дипломация” за чуждестранни студенти

Магистърска програма по специалност “Съвременен Китай и международни отношения” за чуждестранни студенти

Институт за руски език

Редовна програма за специализанти

Специалност: Руски език

            Превод

Програми за напреднали специалисти

Специалности: Теория и практика на превода

             Китайски език — руски език

Бакалавърски програми:

Специалности: Руски език

Магистърски програми:

Специалност: Съвременен руски език

            Руска литература

            Руското общество и култура

Магистратура за професионална степен магистър преводач  (MTI)

Докторски програми:

Специалности: Съвременен руски език

             Руска литература

             Руското общество и култура

             Международни отношения

Департамент за азиатски и африкански изследвания

Редовни програми специализанти

Специалности: Тайландски език

Малайски език

Корейски език

Лаоски език

Камбоджански език

Виетнамски език

Бирмански език

Турски език

Суахили

Индонезийски език

Сингалски език

Хауса

Иврит

Персийски език

Хинди

Урду

Програми за напреднали специализанти

Специалности: Теория и практика на превода (китайски — корейски, китайски — виетнамски, китайски — лаоски, китайски — бирмански, китайски — тайландски, китайски — малайски, китайски — сингалски, китайски — турски, китайски — суахили)

Бакалавърски програми:

Специалности: Тайландски език

Малайски език

Корейски език

Лаоски език

Камбоджански език

Виетнамски език

Бирмански език

Турски език

Суахили

Индонезийски език

Сингалски език

Хауса

Иврит

Персийски език

Хинди

Урду

Магистърски програми

Специалности: Азиатски и африкански филологии (тайландска, малайска, лаоска, корейска)

  Области на изследвания:  Чуждоезиково изследване

                           Чуждестранна литература

                           Теория и практика на превода

  Култура на съответната страна

Факултет по немски език

Магистърска програма: “Съвместна китайско-немска двойностепенна програма по междукултурна германистика” (Програмата се осъществява заедно с Нанкинския университет (Китай) и Гьотингенския университет (Германия). Ежегодно се приемат по 10 студенти за магистърска степен от Китай и от Германия, които през първата година се обучават в Гьотингенския университет, а през втората година от следването си – в Пекинския университет за чужди езици или в Нанкинския университет. При завършване получават две дипломи за магистърска научна степен – китайска и немска.)

Юридически департамент

Магистърска програма: Китайско търговско право и международно търговско право LLM in Chinese Business and Commercial Law of Beijing Foreign Studies University

Висш департамент по преводаческа наука

Магистърски програми:

         Теория и практика на превода — симултанен превод

         Теория и практика на превода — мултиезиков симултанен превод

Магистратура за професионална степен магистър преводач  (MTI)

Международен център по китаистика

Магистърска програма: Международна китаистика

Департамент за онлайн и продължаващо образование

Краткосрочни образователни програми по китайски език

Национален изследователски център за чуждоезиково обучение

Подписани са споразумения за съвместно обучение между Центъра и Института за образование при Лондонския университет (Великобритания) , Шефилдския университет (Великобритания), Оукландския университет (Нова Зеландия) и др..

Програми по План за нова китаистика “Институт Конфуций”

Съвместна докторска програма в сътрудничество с чуждестранни вузове

Докторска програма с обучение и изследователска дейност в Китай

Програма “Опознай Китай” за гостуващи учени

Програма за млади лидери

Програма за финасиране на участия в международни конференции

Програма за финасиране на публикации

Адрес: No.2 North Xisanhuan Road, Beijing, China PR 100089

Отдел за международен обмен и сътрудничество
Офис за чуждестранни студенти
Офис за институтите „Конфуций”
Генерален офис за университетска администрация