Магистърски програми (научна степен)

 

гражданско и търговско право

международно право

интелектуална собственост

международно съдебно сътрудничество в областта на правоприлагането

китайски и чуждестранни политически системи

научен социализъм и международно комунистическо движение

международна политика

международни отношения

дипломация

маниджмънт на публичната дипломация

регионални изследвания

журналнистика

комуникация

лингвистика и приложна лингвистика

китайски език и символи

древна китайска литература

сравнителна литература и световна литература

английски език и литература

руски език и литература

френски език и литература

немски език и литература

японски език и литература

испански език и литература

арабски език и литература

европейски езици и литератури

азиатски и африкански езици и литератури

чуждестранна лингвистика и приложна лингвистика

сравнително литературознание и интеркултурни изследвания

преводачески изследвания

езикова политика и планиране

обучение по китайски като чужд език

азиатски и африкански изследвания

международно право и регионално управление

международен бизнес и регионално управление

международни отношения и регионални изследвания

международни комуникации

финансов инженеринг и управление на риска

международна търговия и управление на инвестициите

международна логистика и управление на доставките

транснационални операции и управление на информацията

Магистърски програми (професионална степен)

магистър преводач

магистър по обучение на китайски език като чужд

магистър по финанси

магистър по международен бизнес

Адрес: No.2 North Xisanhuan Road, Beijing, China PR 100089

Отдел за международен обмен и сътрудничество
0086-10-88816715
[email protected] https://international.bfsu.edu.cn/en/
Офис за чуждестранни студенти
0086-10-88816549/0671/6424
[email protected] https://osao.bfsu.edu.cn/
Офис за институтите „Конфуций”
0086-10-88816540
[email protected] https://kzxy.bfsu.edu.cn/
Генерален офис за университетска администрация
0086-10-88816215
[email protected]